KSK / KBK Inligtingsvergadering

Geagte Lede en Belangstellendes Hiermee wil ons u graag herinner aan die KSK / KBK gesamentlike inligtingsvergadering wat gehou word op Saterdag 23 Mei 2015 om 10:00 tot 12:00 in die Kleinfontein Gemeenskapsaal. Dit is tydens hierdie geleentheid waar KSK en KBK ’n...

Nuusbrief – 8 April 2015

  Geagte lede en belangstellendes Tot dusver het 2015 groot opwinding en positiewe verandering in ons geledere meegebring wat ons graag met u wil deel. Reeds vroeg in Januarie het inspekteurs van die Koöperatiewe Banke Ontwikkelingsagentskap (KBOA) hul finale...

KSK bevestig sy Bestaansdoel

Sedert sy ontstaan is KSK dié Finansiële Instelling in ons gemeenskap. Een van die hoof doelstellings is om dit vir volksgenote moontlik te maak om hulself en hul gesinne op Kleinfontein te vestig deur lenings toe te staan vir die koop en/of oprig van eiendom....

Seggenskap

Kleinfontein Spaar en Krediet Koöperasie beperk is ’n koöperasie wat bankdienste lewer, dus kan slegs lede, kliënte wees. Die voordeel van lidmaatskap is dat jy as lid ware seggenskap het oor die instansie wat jou geldsake hanteer. Hierdie seggenskap is in die vorm...
Facebook