Seggenskap

Kleinfontein Spaar en Krediet Koöperasie beperk is ’n koöperasie wat bankdienste lewer, dus kan slegs lede, kliënte wees. Die voordeel van lidmaatskap is dat jy as lid ware seggenskap het oor die instansie wat jou geldsake hanteer.
Hierdie seggenskap is in die vorm van stemreg op die Koöperasie se Algemene Jaarlikse Vergardering en enige ander lede vergadering waar kwesies rakende die bank se bestuur bespreek word. Hierdie kwesies sluit in:

•    Die bestuur van die bank
•    Verkiesing van die direksie en
•    Die rigting waarin die bank moet gaan.

Een van die ander voordele wat die lede van ‘n koöperasie soos Kleinfontein Spaar en Krediet Koöperatief geniet is dat die lede ook aandele in die bank besit en indien dividende verklaar word  deel jy as lid ook in die winste. 

Facebook