Lidmaatskap

Lidmaatskap is beperk tot Volksgenote wat die ideale en doelwitte van hierdie koöperasie ondersteun en nastreef. Lidmaatskap is ook gebonde aan die opneem van minimum 5 aandele in die koöperasie waarvolgens dividende ontvangbaar is, of terug gekoop / verkoop mag word indien lidmaatskap beëindig word.

Meer inligting

Klein bo

KSK sal u graag verder tot diens wil wees. Skakel ons gerus vir meer inligting, of ons reel ‘n konsultasie met u.

Kontak my
Facebook