Wie is ons?

Sedert 2004 ontvang KSK depositos en beleggings vanaf sy lede teen kompeterende rentekoerse as vergoeding, waarna lenings beskikbaar gestel word aan inwoners en voornemende inwoners van die Afrikaner gemeenskap van Kleinfontein, 30 km oos van Pretoria.

KSK is ’n geregistreerde Koöperatiewe Finansiële Instelling en word gereguleer deur die Koöperatiewe Banke Ontwikkeling Agentskap, asook ook in terme van die wetlike vereistes is KSK geregistreer by die Registrateur van Koöperasies en die Nasionale Krediet Reguleerder.

Die hoofdoelstelling van KSK is om die ekonomiese welvaart van sy lede te bevorder deur:

• fondse van sy lede te ontvang deur die uitreiking van aandele, die aanvaarding van toelatingsgeld en die aanvaarding van deposito’s;

• die spaarsin van sy lede te bevorder deur voorsiening te maak vir spaarrekeninge waarop ‘n redelike rente betaal word;

• Lenings aan lede te maak vir voorsienende en produktiewe doeleindes;

• Die belangstelling van lede in die ontwikkeling van die gemeenskap as geheel aan te moedig;

• Enige ander taak te onderneem wat bevorderlik is vir die bereiking van die bogenoemde doelstellings.

Meer inligting

Klein bo

KSK sal u graag verder tot diens wil wees. Skakel ons gerus vir meer inligting, of ons reel ‘n konsultasie met u.

Kontak my
Facebook